Panitikang Filipino : kasaysayan at pag-unlad pangkolehiyo /

Santiago, Erlinda M.

Panitikang Filipino : kasaysayan at pag-unlad pangkolehiyo / Erinda M. Santiago, Alicia H. Kahayon. - Mandaluyong City : National Book Store, c1989. - xix, 306 p. : ill. ; 22 cm.

Bibliography : p. 305 - 306.

9710843745


Filipino literature
Philippine literature--History and criticism
Copyright © 2022. Cavite State University | Koha 22.05.04